Sponsor van de maand: Piërre Gorissen


Rabobank Clubsupport Cameleon

Rabo Clubsupport van start!!

De Rabobank Clubsupport is weer gestart, ook de Cameleon doet weer mee dit jaar en hopen uiteraard ook weer op uw steun. De laatste voorstelling Skroetsj was een enorm succes, en uiteraard willen we dit verder prolongeren, maar dit kan niet zonder financiële steun. Dus hopen we dat uw als u lid bent van de Rabobank u stem wil uitbrengen op onze club